Protokolle KVS

Protokolle 2019

Prot. KVS 13.10.2019   Herbstsitzung Protokoll v. 13.10.2019 KV
Prot .KVS 28.07.2019   Sommersitzung

 

Protokolle 2018

Prot. KVS 22.07.2018 – Seite 1 20180722 Sommertagung
Prot. KVS 04.11.2018    Außerordentliche Herbsttagung 20181104 Herbsttagung mit Anlagen

Protokolle 2017
Prot. KVS 28.10.2017 – Seite: 1
Prot. KVS 23.7.2017 – Seite: 1

Protokolle 2016
Prot.KVS 26.6.2016 – Seite: 1
Prot.KVS 29.10.2016 – Seite: 1

Protokolle 2015
Prot. KVS 21.6.2015 – Seite: 1
Prot. KVS 1.11.2015 – Seite: 1

Protokolle 2014
Prot.KVS 2.11.2014- Seite: 1 | 2
Prot.KVS 6.07.2014 Seite: 1 | 2

Protokolle 2013
Prot.KVS 8.6.2013 Seite:1 | 2
Prot.KVS 13.10.2013 Seite: 1 | 2

Protokolle 2012
Prot.KVS 8.1.2012 – Seite:1 | 2 | 3
Prot.KVS 9.6.2012 – Seite: 1
Prot.KVS 10.11.2012 – Seite: 1 | 2